Phương thức thanh toán happy one

Tiến độ thanh toán căn hộ happy one bình dương


ĐợtThời điểm thanh toán - Tiến độ xây dựngTỷ lệThời gian dự kiếnNote
Giữ chổ50 triệuthời gian giữ chổ trước ngày 28/7
1Ngày mở bán - ký hợp đồng mua bán 15%(bao gồm tiền giữ chổ)28/7Bao goomg 50 triệu giữ chổ